Forbrukslån ved vannskader på boligen

Uansett om du bor i hus, leilighet eller rekkehus burde du ha forsikring. Uforutsette hendelser kan skje, som at taket blir lekk eller et rør sprekker. Har du forsikring vil dette i flere tilfeller dekkes av forsikringen. Men du må betale en egenandel på mellom 4 000 og 6 000 kroner. Har du derimot en forsikring som ikke dekker slike skader, kan det bli dyrt. Har du ikke penger liggende kan du søke om forbrukslån til å betale for skadene.

Kort om forbrukslån

Forbrukslån er et såkalt usikkert lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet og bruk. Når du søker beste forbrukslån må du med andre ord ikke stille med sikkerhet i bolig eller ha egenkapital. Du står også fritt til å benytte lånet slik du selv ønsker. Skulle du være så uheldig å få vannskader på boligen som ikke dekkes av forsikringen, kan lånet brukes til dette.

Siden bankene ikke stiller krav til sikkerhet regnes dette som et lån med økt risiko for banken. Du må derfor betale med høyere rente, som kompensasjon for risiko. I gjennomsnitt ligger renten på 14,5 % med store variasjoner mellom tilbyderne. Siden forbrukslånet havner under kategorien lån uten sikkerhet kan du ikke nedbetale dette lånet over mer enn fem år.

Forbrukslån til egenandelen

Har du forsikring som dekker vannskaden må du fremdeles betale en egenandel. Denne kan ligge på alt fra 1 000 til 10 000 kroner, avhengig av avtalen du har. Forsikringsselskapet kan også kreve økt egenandel om skaden oppstod på grunn av uaktsomhet. Mindre egenandeler kan man som regel betale selv. Men får du en høyere egenandel, kan det være behov for å låne pengene.

Søker du om lån under 20 000 kroner er det anbefalt å ikke bruke mer enn 1 år på å nedbetale. Du kan også bruke kortere tid hvis ønskelig. Lån til egenandelen søkes om på samme måte som et ordinært forbrukslån. Du kan søke gjennom låneportaler for å finne det beste tilbudet, eller benytte deg av en lånemegler for å innhente flere lånetilbud.

Forbrukslån som betalingsmetode

Dersom forsikringen ikke dekker skaden din, kan det fort bli dyrt. Et lekk tak kan fort koste over 100 000 kroner å få reparert. Om rør har sprukket på kjøkkenet må du kanskje kjøpe ny kjøkkeninnredning også. Å fikse en vannskade blir fort dyrt, men det finnes muligheter. Forbrukslånet er fleksibelt, og et populært alternativ når boligen skal pusses opp eller renoveres.

Du kan søke om inntil 500 000 kroner i forbrukslån, som nedbetales over 5 år. En tilbyder innvilger til og med lån på inntil 600 000 kroner. Dette skal dekke kostnadene for utbedring av vannskaden og mere til. Har du bolig kan du stille med sikkerhet når du søker om lån, og på den måten få lavere renter. Du kan eventuelt bruke forbrukslånet til å forbedre boligen, få en ny takst og refinansiere boliglånet. Dette reduserer belåningsgraden av boligen og du kan få forbrukslånet inn i boliglånet. Dette vil igjen gi deg betydelig lavere rente. 

Alternativer til forbrukslån

Ønsker du ikke ta opp forbrukslån eller får avslag på lånesøknaden finnes det andre alternativer.

 • Kredittkort
 • Private lån
 • Lån med sikkerhet
 • Refinansiere boliglånet
 • Smålån
 • Mikrolån

Kredittkort

Med kredittkortet får du tilgang til en bestemt låneramme gjennom nettbanken og kortet. Du kan søke om en kredittramme på mellom 1 000 og 150 000 kroner, og benytte kreditten slik du selv ønsker. I motsetning til lån må du ikke betale tilbake mer enn du bruker. Så hvis du har en kredittramme på 75 000 kroner men kun benytter 20 000 av de er det denne summen som tilbakebetales. Hvor høy ramme du kan få innvilget avhenger av din personlige inntekt og gjeldssituasjon.

Private lån

Låner du penger fra familie eller venner regnes dette som et privat lån. Dette er et billigere lån, siden familie sjelden krever renter av deg. Med private lån trenger du ikke forholde deg til en bank, noe som kan gjøre det lettere å låne penger.

Lån med sikkerhet

Hvis du eier en bolig kan du søke om lån med sikkerhet. Banker tar da pant i boligen som en garanti for lånet. Når du stiller med sikkerhet får du bedre betingelser knyttet til rente, og kan låne inntil 85 % av boligens verdi. Når du har betalt ned lånet vil panten bli slettet.

Refinansiere eller øke boliglånet

Har du boliglån som er under 85 % av boligens verdi kan du søke om å øke lånet tilsvarende kostnadene for reparasjonen. Du vil beholde den samme renten og nedbetalingstiden du har i dag, noe som gjør det til et rimelig alternativ.

Smålån

Smålån er en form for usikkert lån som tilbyr en mindre låneramme. Du kan låne mellom 1 000 og 70 000 kroner. Disse lånene har noe høyere effektiv rente sammenlignet med forbrukslån, men du kan velge kortere nedbetalingstid. Nedbetalingstiden på smålån er maksimalt 5 år, men du kan nedbetale lånet på alt mellom 1 måned og 5 år.

Mikrolån

Mikrolån er det minste lånet på markedet, og har også den høyeste renten. Du kan låne mellom 1 000 og 20 000 kroner, og nedbetale over maksimalt 12 måneder. Rentene på disse lånene ligger mellom 200 og 300 %, noe som også gjør det til det dyreste lånet på markedet. Mikrolånet er ment som et lite lån du kan nedbetale allerede ved neste lønning.

Kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån må du møte et sett med kriterier:

 • Være minst 18 år gammel
 • Ha en fast inntekt
 • Møte bankens inntektskrav
 • Vært medlem av den norske folketrygden
 • Ha norsk telefonnummer
 • Ikke ha betalingsanmerkning eller pågående inkassosaker

Du kan bli medlem av den norske folketrygden på to forskjellige måter. Den første er gjennom folkeregisteret. Blir du født i Norge blir du automatisk medlem av folketrygden. Den andre er gjennom å bo, arbeide og skatte til Norge. Har du gjort dette de siste tre årene, blir du også medlem av folketrygden.

Viktig å huske på

De ulike bankene og lånetilbyderne operer med ulike kriterier knyttet til alder og inntekt. Mens noen banker har en aldersgrense på 18 år og ingen krav til årlig inntekt, kan en annen bank ha aldersgrense på 25 år og inntektskrav på 250 000 kroner. Det er også store variasjoner i vilkår og betingelser som bankene tilbyr. Før du signerer en låneavtale er det derfor lurt å sammenligne tilbudene.

Du kan sammenligne lånetilbud både før og etter du har søkt om lån. Du kan også benytte deg av en låneportal for å se hvilke banker som tilbyr lån ut i fra din alder og inntekt. På den måten får du oversikt over hvilke banker som tilbyr lån. Det gjør det enklere når du skal søke om lån, fordi du da har en oversikt over hvilke banker du kan og ikke kan få lån hos.