Slik kan du finansiere hestedrømmen

hestedrommen

Helt siden hestebladet Wendy gjorde sitt inntog i de norske hjem har unge jenter og gutter hatt en drøm om å en dag eie en hest. Og vi nordmenn gjør for alvor noe ut av hestedrømmen. Statistikk publisert av nettstedet Nhest i 2012 viste at det var anslagsvis rundt 125,000 hester i Norge – en oppgang fra mellom 50,000 og 65,000 fra 2009!

På få år har det altså blitt mer enn dobbelt så mange hester i Norge og trenden ser ikke ut til å avta med det første. En slik utvikling har naturligvis sammenheng med en økende interesse for hestesport, men også at vi nordmenn prioriterer økonomien vår annerledes. Mange av oss ønsker å kjøpe hest fordi vi ser muligheter som vi muligens tror kan være profitable. Men hva koster det egentlig å ha hest?

Kostnader ved å ha hest

Det er faktisk ikke gratis å ha hest. Så langt derifra. Og det er viktig at vi deler hestene inn i to kategorier for at kostnadsbildet skal bli mest mulig realistisk.

1. Konkurransehester som løper trav. Slike hester både koster mer å anskaffe seg, men er også dyrere i drift på grunn av transport til og fra løp og at apparatet rundt en slik hest krever store investeringer. De aller færreste hester i Norge tilhører denne kategorien, men det finnes allikevel et eget miljø som både investerer i og eier silke hester.

Slike hester kan koste mange hundretusener å kjøpe og veldig mye penger å vedlikeholde.

2. ”Vanlige” hester brukt til hobbyridning og ”lek” er det langt flere av i Norge. Slike hester koster typisk mellom 10,000 og 15,000 norske kroner å anskaffe, men vedlikehold og faste kostnader ligger ganske høyt. Man skal i hvert fall regne med å bruke mellom 30,000 og 50,000 kroner årlig. I følge denne bloggposten publisert på hest.no bruker man i overkant av 40,000 kroner årlig på en slik hest – utstyrt, stell, trening, mat og veterinærbesøk inkludert.

Mye kommer også an på hvor du har planlagt å la hesten bo og leve. Mange rideskoler/gårder tilbyr totaltjenester som inkluderer alt vedlikehold av hesten (inkludert husly), men prisene varierer veldig. Gjør research i ditt område før du finner ut om en slik ordning kan lønne seg.

Hvordan gjør man det med finansieringen?

Som du kanskje allerede forstår, så inkluderer det å ha hest et ganske komplekst kostnadsbilde. Det er verken mulig å si hvor mye penger du kommer til å bruke i fremtiden basert på noen ”one size fits all”-løsning, og det ligger faktisk markant større kostnader i det å vedlikeholde en hest kontra det å kjøpe en. Akkurat på den måten er det ikke unaturlig å sammenligne en hest med en bruktbil. En bruktbil koster veldig lite å kjøpe, men slike biler er ofte forbundet med høye reparasjonskostnader på grunn av sin høye alder. Med andre ord er det veldig mange som har gått i den fellen å kjøpe en hest fordi de synes tilbudet har virket for godt til å være sant, men senere funnet ut at hesten både spiser mye mat og krever daglig tilsyn.

Hvis du trenger å låne penger til å kjøpe hest, så vil jeg anbefale at du låner akkurat nok til at du kan ta vare på hesten tre måneder om gangen. La oss si at en hest koster 50,000 kroner årlig å vedlikeholde, men har en engangskostnad på 15,000 ved kjøp. Da vil det være naturlig å ta opp et forbrukslån på 4166*3 + 15,000 = 27498.  Jeg vil ikke anbefale at du tar opp et stort lån umiddelbart i og med at det vil påløpe renters rente som kan etter hvert vise seg å bli ganske dyre hvis du er nødt til å betjene et større lån.

Det er (dessverre) ingen banker som ser på hest som en sikker nok investering til at man kan få lån som sikkerhet. Selv ikke de dyreste og sikreste travhestene som tjener inn millioner årlig kan brukes som noen form for finansieringsbevis. Mye av grunnen til dette er at hester har en veldig kort løpskarriere. Det er veldig sjelden at en god hest kan holde et toppnivå over flere år, noe som gjør det til en ganske usikker investering for bankene. De har jo i utgangspunktet ikke noe behov for å ta pant i en utdatert pensjonert hest hvis du misligholder lånet ditt. Den eneste muligheten du har er altså å gå for et usikret lån – ofte omtalt som et forbrukslån.

Kan man tjene penger på en hest?

Et spørsmål mange stiller seg før de kjøper hest er hvorvidt hesten kan ha en form for utviklingspotensial som vil gjøre den til en god investering. Men la meg slå det fast først som sist: det er veldig tvilsomt at du kommer til å gå i pluss på hestekjøpet. Man skal være uhyre heldig dersom man kjøper en unghest som senere utvikler seg til å bli en konkurransehest som vinner mye på et høyt nivå, og hvis man skulle være så heldig å finne en slik hest, så krever det også at du ivaretar hesten med optimal treningsmengde og perfekt stell for at den skal få utløst sitt fulle potensialet.

Med mindre du har mye peiling på hvordan det økonomiske i travsporten fungerer og dermed har muligheten til å sette opp egne kalkyler, så vil jeg sterkt fraråde deg å begynne å tenke i disse baner. En hest er noe de aller fleste nordmenn kjøper fordi man ønsker å bruke den som en hobby eller i sammenheng med fritidsaktiviteter.

La meg oppsummere det enkelt: hvis du leser denne artikkelen for å lære deg hvordan du kan tjene penger på en hest, så har du etter all sannsynlighet ikke den bakgrunnskunnskapen om travsport som kreves for å gjøre gode penger ut av en hesteinvestering. Jeg tror ikke man kan telle på én, ti eller fem hender hvor mange mislykkede investeringer som gjøres i denne bransjen årlig (på et nasjonalt plan), men det er altså ikke få.

Det viktigste er at du har en realistisk tilnærming til hvilket kostnadsbilde hesten kommer til å gi deg og hvordan du klarer å finansiere den. Hvis du vet at du har penger til å betale ned et eventuelt lån senere, så er det ikke nødvendigvis ”fy-fy” å ta opp et forbrukslån som du betaler ned kjapt. Det er menneskene som misbruker forbruksbankene du hører om i media. De som er disiplinerte nok til å betale ned lånene sine i tide vil i svært liten grad hjelpe til med å selge noen aviser basert på dramatiske overskrifter. Med andre ord: de aller fleste klarer å betale ned et forbrukslån uten de helt store problemene. Spesielt dersom de på forhånd har forstått hvilke vilkår som gjelder og lagt en plan på hvordan de hver måned skal få inn nok penger til å betale ned avdragene.