Beste forbrukslån med høy kredittscore

Høy kredittkort kan bety bedre vilkår på lån uten sikkerhet.

Ingen er tjent med å betale for mye på forbrukslån eller andre kreditter. Hvordan betingelsene blir, avhenger ikke bare av hvor du søker, men også hvem du er og hvilken økonomi du har. Her er begrepet kredittscore sentralt. Du kan enkelt skaffe seg billigere lån, ved å sette seg inn i hvordan bankene vurderer en lånesøknad.

Dette er kredittscore

Kredittscoren din er sammensatt av mange forskjellige faktorer. Målet er å si noe om betalingsevnen din, og rett og slett om du er til å stole på når det gjelder lån og kreditter. Dette er noe som foretas av kredittopplysningsbyråer, og bankene er blant de hyppigste brukerne av opplysningene. Faktorene det ses på er mange, og de viktigste er blant annet inntekt, gjeld, alder og betalingshistorikk. Betalingshistorikken din ser spesielt på om du har høyt forbruk av kreditter, om du betaler regninger i tide, om du pådrar deg purringer og inkassosaker, om du har betalingsanmerkninger, og så videre.

Det ses også på bomønsteret ditt, der hyppig flytting anses som negativt fordi det kan indikere ustabil inntekt. Hvor du bor er også en faktor, fordi betalingsevnen påvirkes av boutgifter (dyrere å bo i Oslo enn på Hamar). En annen faktor mange overser når de vil forbedre kredittscoren sin, er tilknytning til selskaper og organisasjoner. Om man er styremedlem eller medeier i et selskap, der selskapet selv har dårlig kredittscore, vil dette innvirke på din personlige score.

Derfor er kredittscore viktig for forbrukslån

Svak kredittscore kan føre til at man rett og slett får avslag på søknaden om forbrukslån. Men, de fleste har god nok score til å få ja uansett. Problemet for disse er at bankene ikke bare avgjør om du får låne basert på kredittscoren, men også fastsetter rentebetingelsene de tilbyr deg. Har du lav score, får du dårligere rentebetingelser enn en person med høy score. Dette igjen har store konsekvenser for kostnadene på et forbrukslån, der nominelle renter kan være så lave som rundt 7%, men også så høye som 20%. Hvor du havner her, henger altså sammen med livet ditt for øvrig. Er du alltid sen med regningene, og alltid skylder penger til kredittselskaper, vil det være dyrere for deg å låne enn for den snusfornuftige naboen din.

Ta grep før du søker om forbrukslån

Som vi ser er det flere faktorer man kan gjøre noe med, før man søker og dermed oppnå beste forbrukslån. Dermed kan man også påvirke saksbehandlingen hos bankene, i håp om å få bedre rentebetingelser. Et viktig grep er å kvitte seg med smågjeld. Har du for eksempel noen tusenlapper igjen å betale på et smålån, eller skylder kredittkortselskapet ditt en overkommelig sum, bør du betale dette før du søker om et lån du trenger. Det vil også lønne seg å opplyse om nylige inntektsøkninger dersom du har slike, da det ikke er sikkert at kredittopplysningsbyråene sitter på helt oppdatert informasjon. Inntekter fra for eksempel utleie av bolig eller hobbyvirksomhet vil telle positivt, men du må kunne dokumentere dette. Husk at alle former for trygdeytelser også regnes som inntekt.

Tenk langsiktig på betalingshistorikken

Å sørge for lavest mulig gjeld, samt at man betaler regninger i tide, er kanskje det viktigste man foretar seg, når man vil ha billige renter på lån. Det kan man starte med allerede i dag, og deretter passe på å fortsette i samme retning. Det tar ikke all verdens lang tid å forbedre kredittscoren på dette punktet, og bankene verdsetter at folk viser positive endringer på slike punkt. Personer som passer på å ha en god betalingshistorikk, får ikke bare bedre renter på kreditter og forbrukslån. De får som regel også bedre rentetilbud på eventuelle bil- og boliglån og lignende. Det motsatte har andre negative konsekvenser, også utenfor bankenes virksomhet. I dag er det mange nordmenn som sliter med å få for eksempel mobilabonnement på grunn av elendig kredittscore og betalingsanmerkninger.

Andre grep for bedre lånerenter

De som søker om forbrukslån, trenger ofte pengene ganske kjapt. Mange har rett og slett ikke tid til å bruke energi på forbedring av kredittscoren. Her finnes det også muligheter for å få bedre rentebetingelser, noe som også gjelder de med relativt god score. For eksempel kan man låne sammen med samboeren eller ektefellen. Dette slår som regel positivt ut på søknaden, både når det gjelder sjansene for å få lånet innvilget, og på rentene. Vær oppmerksom på at å bruke en medlåner, betyr at man må ta stilling til hvordan skattefradraget for gjeldsrenter skal fordeles, og at begge to også er ansvarlige for tilbakebetalingen av forbrukslånet.

Man bør i tillegg definitivt søke fra flere banker for å finne det beste forbrukslånet. Det er flere nettsider som tilbyr oversikter over lån du kan velge mellom inkludert billigeforbrukslån.no, Finansportalen, Startsiden og forbrukslån.no. Det er lite trolig at du er heldig og treffer på det billigste alternativet på første forsøk. Søker man hos mange banker, øker sjansene for ja, og for å finne bedre tilbud. Her kan man vurdere å bruke en lånemegler (tjenestene er gratis og uforpliktende). Det sparer man også tid på, da de beste meglerne innhenter lånetilbud fra over ti banker i slengen.